totem | een spel om jongen kinderen te stimuleren met in plaats van naast elkaar te spelen

Totem
Overzichtsafbeelding van Totem

Totem is een set van positieve en negatieve felgekleurde kralen om jonge kinderen (4-6 jaar) te motiveren om met elkaar te spelen en werken in plaats van naast elkaar. Dit product is ontstaan uit en iteratief en exploratief ontwerpproces, met veel gebruikers testen in de kleuterklas.

De kinderen kunnen grote, positieve puzzelkralen verdienen wanneer ze samenwerken, elkaar helpen of samen spelen, en krijgen een individuele negatieve (kleinere) kraal wanneer ze ruziën of dingen van elkaar afpakken. Ieder kind heeft zijn of haar persoonlijke kleur.

De kinderen rijgen de kralen op de Totem; ze puzzelen samen hun positieve puzzelkralen in elkaar tot één groot blok of rijgen een negatieve kraal op de Totem na een ongewenste interactie. Hierdoor ontstaat er een totempaal die een bepaalde werk- of speelsituatie visualiseert. Deze Totem geeft de mogelijk om achteraf de situatie na te bespreken en te reflecteren.

Msc vak; Exploring Interactions | juni 2011

Totem - interactie en gebruik
Gewenste interactie: de kinderen werken samen en helpen elkaar, hiermee verdienen ze een positieve kraal die ze op de Totem mogen rijgen

← terug naar projecten