object | een researchtool die met behulp van lichaamsuitdrukkingen feedback aan onderzoekers geeft

Prototype
Het prototype van de researchtool in gebruik

Dit is een project waarbij een researchtool ontworpen is die gebruikt wordt om het gevoel van progressie te registreren van kantine bezoekers. De opdracht was om met een draagbaar product te komen dat gebruik maakt van lichaamsuitdrukkingen en waarmee de gebruikers op een natuurlijke manier feedback geven tijdens hun kantine ervaring.

Op basis van een iteratief ontwerpproces is een product en interactie ontworpen die
is afgeleid van het kijken op een horloge in situaties met weinig progressie en nieuwe input.

Tijdens het project is een werkend prototype gemaakt om de interactie te testen en te verbeteren. Wanneer een gebruiker feedback geeft over het maken van progressie wordt dit opgeslagen en voelt de gebruiker een vibratie. Deze feedback wordt gegeven door het schudden van de pols wanneer deze naast het lichaam is Op het moment dat er geen progressie gemaakt wordt en dit doorgeven wordt door de gebruiker, is er een animatie zichtbaar op het scherm van het product. Deze vorm van feedback wordt gegeven door de pols te schudden wanneer de hand omhoog gehouden wordt..

Mijn rol in dit project was het uitwerken van de animatie, het maken en bewerken van de video’s en ondersteuning in de ontwerpfase.

Msc vak; Interaction Technology design | juni 2012

storyboard gebruik
Gebruiksscenario van de researchtool

← terug naar projecten