triodos mobiel-bankieren | een herontwerp van de bestaande mobiel-bankieren app

Iphone met app
Impressie van het overschrijfscherm en het beheren van de recente rekeningen binnen de app

Bij het herontwerpen van de mobiel-bankieren app van de Triodos bank is aandacht besteed aan het doen van een overschrijving en het adresboek. Er is gekeken naar de website van de bank, bestaande mobiel-bankieren apps en er zijn gebruikersinterviews uitgevoerd.

Uit deze gebruikersinterviews kwam naar voren dat het gevoel van veiligheid tijdens het doen van een overschrijving heel belangrijk is. Daarnaast moet het doen van een overschrijving overzichtelijk zijn; gebruikers willen een overschrijving doen en teveel verschillende schermen en randinformatie zorgen ervoor dat ze het overzicht verliezen tijdens deze handeling. Tot slot wordt een mobiel-bankieren app vaak gebruikt voor snelle overschrijvingen, veelal naar bekenden of het betalen van een acceptgiro, daarom is snelheid en gebruiksgemak ook heel belangrijk voor gebruikers.

Bij het herontwerpen van de app is met ze drie gebruikerseisen rekening gehouden; overzichtelijkheid, veiligheid en gebruiksgemak. Hierdoor is onder andere de mogelijkheid om een acceptgiro in te scannen toegevoegd, en is er naast het adresboek een lijst met recent gebruikte rekeningnummers aan de app toegevoegd.

Bij het ontwerpen is een iteratief proces doorlopen, waarbij veel ideeën direct teruggekoppeld zijn naar de gebruikers toe. Hierdoor konden direct punten van aandacht aangepast worden. Deze gebruikerstesten zijn gedaan door middel van paper-prototyping en het gebruik van de POP-app. Om de interacties binnen de app in kaart te brengen is een taskflow opgesteld, daarnaast zijn de wireframes zowel in low-fidelity en high-fidelity uitgewerkt.

Personal Project | januari 2014

Taskflow app
Taskflow van de interacties binnen het overschrijfscherm en het adresboek

selectie eerste wireframes
Selectie eerste wireframes

← terug naar projecten